Ungdomsfotboll är viktigt

Ungdomsfotboll är namnet på den fotboll som ungdomslag spelar. Det sker i olika idrottsföreningars namn. Man refererar till unga spelare som ännu inte är juniorer eller seniorer. Tittar vi på Svenska fotbollsförbundets tävlingsregler:

Så är en spelare ungdomsspelare till och med det kalenderår spelaren

fyller 17 år därefter som junior från och med det kalenderår spelaren fyller

18 år till och med det kalenderår spelaren fyller 19 år. Från och

med det kalenderår spelaren fyller 20 år betecknas spelaren som senior.

Ungdomsfotbollen är organiserad med olika tävlingar och mästerskap. Väldigt mycket är likt seniorfotboll. Ungdomsfotbollen är underställda Svenska fotbollförbundet och styrs samt regleras av förbundets tävlingsbestämmelser.

Tips att bli bra i fotboll

Drömmer du om att bli nästa Zlatan, Messi, Ronaldo? Det finns tre moment som är viktiga Talang, Träning och Vilja. En viss talang kan vara genetisk. Det forskas mycket inom detta och inga säkra resultat finns ännu. På samma ett som en konstnär kan ha exakt färgseende eller en kompositör exakt gehör, så kan en fotbollspelare ha bra bollsinne. Hur mycket som är genetiskt eller miljö är svårt att säga. Att det går att träna upp talang är givet, dock kan vissa ha genetiska fördelar. Till exempel inom gymnastik är det en fördel att vara liten.

Här är några tumregler värda att tänka på:

  • Utrustningen

Utrustning ska ju vara halva jobbet sägs det. Inom fotboll är det viktiga naturligtvis skorna. Satsa på bra skor, köp begagnade i början, så kan du få ännu bättre till ett bra pris.

  • Förberedd

Kom alltid i god tid och förberedd. Du ska hinna varva ner och reflektera lite innan varje träning. Du ska också hinna bli av med stress.

  • Uppvärmning

Värm alltid upp grundligt. Du undviker många enkla skador på det sättet.

  • Ge järnet på träning

Maximera tiden du tränar på genom att förbruka all din energi.

  • Bolltempo

Passa snabbt och hårt, då får du upp tempot och du är bestämd i ditt agerande. Träna med two touch-spel, en touch för mottagningen och en för att passa vidare.

  • Liten vändradie.

Träna på att kula vända på så liten radie som möjligt.

  • Titta inte på bollen

Bli inte blind på bollen bara. Ha uppsikt över andra spelare.

  • Spelförståelse

Troligen nåt som skiljer proffs mot amatörer. Det gäller att snabbt kunna förstå taktiska öppningar och se längre strategiska planer. Här ska man se på film eller Tv med bra kommentatorer. Hur rör sig toppspelarna och vad gör dom då de inte har bollen.

Detta var några tips. Finns många fler, men börja att tak på dessa.