Fyris ideella hjältar

Att starta en fotbollsklubb kräver mycket och bakom kulisserna har vi många personer som arbetar hårt för att klubben ska drivas framåt. Sommarfotboll arrangeras av fantastiskt engagerade ledarna och vi har en föräldragrupp som driver lagen i föreningen. Utan deras engagemang hade klubben inte kunnat utvecklas eller drivas framåt och vi är otroligt tacksamma över det engagemang som visas. Alla personer som är delaktiga gör ett ovärderligt arbete som är nödvändigt för organisationen som vår förening bygger på.

Vi har även en styrelse som arbetar för föreningen och ansvarar för att vi utvecklas i den riktning som våra medlemmar röstar igenom på årsmötet. I styrelsen sitter bland annat en ordförande, sekreterare, kassör, ledamot, vice ordförande och en revisor. De har alla olika bakgrunder och lyckats hitta hit på olika sätt. Revisorn har vi till exempel fått hjälp med att hitta här.

Det styrelsen gör i föreningen är att leda föreningens arbete och representera den i olika sammanhang. I våra stadgar står det beskrivet vad styrelsen har rätt att göra och besluta om, för att de inte ska fatta beslut som faller utanför ramarna så granskar revisorn styrelsen. Besluten som tas är grund för utvecklingen av föreningen, vi siktar hårt på att bland annat skapa gemenskap och få ungdomar att göra något roligt på fritiden.

Att hjälpa till i en förening är otroligt belönande vilket är anledningen till att många är så engagerade. Vi gör det för ungdomarnas skull och för att få se deras glädje när de är ute på planen. Vi behöver alltid fler ideella hjältar och välkomnar alla att intressera sig i föreningen. Det gör inget om du känner att du inte har tid eller inte kan, det finns även andra sätt du kan engagera dig. Att du sitter på läktaren och hejar under en match betyder minst lika mycket.